Bänk Radiatorer

Tegnér

Bänkvärmare typ Tegnér smälter med enkla medel in i olika miljöer. Lenhovdas konvektor är en diskret designad värmare för vattenburna värmesystem. I miljöer som kräver extra omsorg, såväl klimatmässigt som vid behov av diskret installation, är våra produkter uppskattade.


Tack vare den helt kundanpassade produktionen, kan vi med enkla medel få värmaren att helt smälta in i olika miljöer. Vi anpassar effekt, färg, form och anslutningar efter ert behov.

"TEGNÉR" kan med fördel monteras under exempelvis kyrkbänkar. Värmaren är uppbyggd av 70 mm höga stålprofiler med veckade sekundärplåtar. Dessa är sammansvetsade till en kompakt enhet med stor luftgenomströmning. Upphängningsanordning anpassas individuellt efter Era förutsättningar.